Menu

Uzay Ortamı Kadın ve Erkekleri Farklı Mı Etkiliyor?

Kadın ve erkekler doğaları gereği fizyolojik, psikolojik ve genetik olarak birbirlerinden farklıdırlar. Bu farklılık, Dünya üzerinde olduğu kadar galaksimizin herhangi bir yerinde de varlığını sürdürmektedir. NASA’da çalışan bilim insanları da bu konuyu merak etmiş olacaklar ki, 2017 yılında kendi sitelerinde yayınlamış oldukları bir makalede bu zamana kadar kadın ve erkek astronotlar üzerinde gözlemlenen farklılıkların bir listesini yayınladılar.

Uzayda Kadın ve Erkek

Şekil. Bu diyagram, insan uzay uçuşuna kardiyovasküler, immünolojik, sensorimotor, kas-iskelet sistemi ve davranışsal adaptasyonlarda erkekler ve kadınlar arasındaki temel farklılıkları göstermektedir. (Image Credit: Kredi: NASA / NSBRI)

Bu listeye göre;

1.Ortostatik hoşgörüsüzlük” veya “uzun süreler boyunca bayılmadan duramama”, erkek astronotlara oranla kadın astronotlarda iniş sırasında daha yaygındır. Cinsiyetler arasındaki ortostatik intoleransta gözlemlenen bu farklılığın olası bir nedeni, uzay uçuşu için bir yer analoğu olan yatak istirahati çalışmalarında gösterilen, bacak damar uyumunun azalmasıdır.

2. Kadınlar, uzay uçuşu sırasında erkeklerden daha fazla kan plazma hacmi kaybına sahiptir ve kadınların stres tepkisi karakteristik olarak kalp atış hızı artışını içerirken, erkekler vasküler dirençte bir artışla yanıt verir. Yine de, bu Dünya gözlemleri uzayda daha fazla çalışma gerektiriyor.

3. VIP sendromu (görme bozukluğu / kafa içi basınç), görsel işlevde bir dizi karşılık gelen değişiklikle hafiften klinik olarak anlamlı olana kadar değişen anatomik oküler değişikliklerle kendini gösterir. Şu anda erkek astronotların %82’si, kadın astronotların (uzayda uçmuş olan) %62’si etkilenmektedir. Bununla birlikte, şimdiye kadar tüm klinik olarak önemli vakalar erkek astronotlarda meydana gelmiştir.

4. Uzay uçuşu ile ilgili olarak bağışıklık sisteminin temel bileşenlerinin fonksiyon ve konsantrasyonundaki değişiklikler rapor edilmiştir. Bununla birlikte, erkek ve kadın bağışıklık tepkileri arasındaki farklar uzayda gözlemlenmemiştir.

Yerde, kadınlar erkeklerden daha güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşturur, bu da onları viral ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı daha dirençli hale getirir; kadınlar bir kez enfekte olduklarında daha da güçlü bir yanıt verirler.

Ancak bu yanıt, kadınları otoimmün hastalıklara daha duyarlı hale getirir. Yerdeki bu değişikliklerin daha uzun uzay görevleri veya gezegen keşfi (yerçekimine maruz kalma) içeren görevler sırasında meydana gelip gelmeyeceği henüz keşfedilmemiştir.

5. Radyasyon, uzay yolculuğu için büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Kadın astronotların radyasyona bağlı kansere, erkek meslektaşlarına göre daha duyarlı oldukları bildirilmiştir; dolayısıyla kadınlar için radyasyona izin verilen maruz kalma seviyeleri erkek astronotlardan daha düşüktür.

6. Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) vardıktan sonra mikro yerçekimine geçişte kadın astronotlar, erkeklere kıyasla biraz daha yüksek bir uzay hareket hastalığı vakası (SMS) bildirdiler. Tersine, erkek astronotlar Dünya’ya döndükten sonra hareket hastalığı semptomları yaşarlar. Bununla birlikte hem nispeten küçük örnek boyutları hem de erkek ve kadın astronotlar tarafından bildirilen SMS olaylarındaki küçük farklılıklar nedeniyle bu veriler istatistiksel olarak anlamlı değildir.

7. İşitme hassasiyeti, çeşitli frekanslarda ölçüldüğünde, erkek astronotlarda kadın astronotlara kıyasla yaşla birlikte çok daha hızlı azalır. Astronot popülasyonundaki cinsiyete dayalı işitme farklılıklarının mikro yer çekimine maruz kalmayla ilgili olduğunu gösteren hiçbir kanıt yok.

8. Yerçekimi ile boşaltıma karşı insan kas-iskelet sisteminin tepkisi, bireyler arasında oldukça değişkendir ve cinsiyete dayalı bir farklılık gözlenmemiştir.

9. Uzaydaki idrar yolu enfeksiyonları kadınlarda daha yaygındır ve antibiyotiklerle başarılı bir şekilde tedavi edilmiştir.

10. Uzay uçuşuna davranışsal veya psikolojik tepkiler açısından cinsiyet farklılıklarına dair hiçbir kanıt yoktur. ISS astronotlarının nörodavranışsal performansının ve uyku ölçümlerinin analizi, Psikomotor Vigilans Testi (PVT) ve Görsel Analog İş yükü, stres ve uyku kalitesi Ölçekleri kullanılarak cinsiyet veya cinsiyet farklılığı göstermemiştir. Tüm astronot adayları sağlam bir psikolojik tarama ve seçim sürecinden geçtiğinden, olumsuz bir davranışsal sağlık durumu veya psikiyatrik bozukluk olasılığı büyük ölçüde azalır.

Kaynak

https://www.nasa.gov/content/men-women-spaceflight-adaptation

Beğen  25
Mervenur GÜVENDİ
Yazar

Moleküler Biolog. Dünyadaki Mars Projesi gönüllüsü ve yazarı. (Molecular Biologist. Mars on Earth Project Volunteer & Author)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir