Menu

Evrenin Oluşumu-1

Sabitlenmiş Yazı

Bu makalede, evrenin oluşumuna dair günümüzde kabul gören Büyük Patlama Teorisi ve alternatif teoriler (Sabit Durum Teorisi ve Salınımlı Evren Teorisi) incelenmiştir. Ayrıca evrenin oluşum sürecinde kritik rol oynayan karanlık...

Space Microbiology

Sabitlenmiş Yazı

Exploring life beyond Earth Introduction: Space microbiology, the study of microorganisms in space environments, is a dynamic field that bridges astrobiology, biotechnology, and space exploration. This discipline investigates how microorganisms...