MoEP-Sanal Mars Görev Başvurusu

sanal mars gorevi

MoEP tarafından; 2-8 Ocak 2023 tarihlerinde Türkiye’de ilki gerçekleştirilen Sanal Mars Görevi (SMG), bir görev serisinin ilk ayağı olarak tasarlanmış olup, başvurular ve taleple birlikte görev serisinin devam ettirilmesi planlanmıştır.

Uzay ekosistemine duyulan heyecan ve katılımcılar var oldukça çalışma sürdürülecektir. Her görev sonrası gerek sanal görev moderatörlerimizin ve gerekse mürettebattan alınan geri bildirimler titizlikle incelenmekte bir sonraki görevin daha iyi hazırlanması ile imkan ve kabiliyetlerin geliştirilmesi konusunda gayret çaba sarf edilmektedir.

MoEP Sanal Mars Görevi Ayrıcalıkları

MoEP Sanal Mars Görev serisini Dünya’daki benzerlerinden ayıran en büyük özelliği; görev mürettebatı ile olan iletişimin de 36.000 Km. GEO yörüngede bulunan gerçek bir uydu olan Es’hail 2/QO-100 amatör haberleşme uydusu ve MoEP-Amatör Uydu Haberleşme İstasyonları kullanılarak simüle edilmesidir. Tüm seri boyunca, uydu iletişim altyapısı kullanılacaktır.

Sanal Mars Görev mürettebatı olmak; katılımcılara sadece uzay alanında değil, kariyerlerinde birçok farklı alanda kullanabilecekleri beceriler kazandırarak özgeçmişlerini zenginleştirebilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri ayrıcalıklar sağlar.

Astronotlar; uzay çalışmalarında aktif görev alabilmek için temel bilimler ve mühendislik alanlarında birden fazla disiplinde uzman haline gelmiş ve üstün yeterlilik gösteren kişilerdir. Astronotların, uzay görevleri öncesinde aldıkları eğitimin bir parçası olarak, analog ortamlarda uzay görevlerini simüle ederek analog astronot olmaları söz konusudur.

Türkiye’de ilk Analog Mars İstasyonu’nu tasarlayan MoEP; analog astronot yetiştirmek, analog görev senaryolarını ve iletişim altyapısını test etmek üzere Sanal Mars Görevlerini hazırlamıştır. Sanal Mars Görev mürettebatı olarak uzay kariyerinde de ilk adımı atmış olduğunuzu söyleyebiliriz.

Görevi tamamlayan mürettebat; sertifika ile ödüllendirilir ve analog astronot adayı olarak kaydedilir. Aday olarak değerlendirilen kişiler, Analog İstasyon içerisinde gerçek bir analog Mars görevi icra etmek için başvurularda önceliklidir. Ancak; gerçek analog görevler için adaylar yine de sağlık mülakatlarından geçmek zorundadır.

MoEP Analog Astronotu Olma Yolunda Atılacak Adımlar

MoEP analog astronot eğitim prosedürlerine özel önem vermektedir. Bu nedenle analog astronotların belirli bir eğitim sürecinden geçmesi teşvik edilir. Analog astronot seçiminde MoEP gönüllüleri önceliklidir. Söz konusu süreç şu şekilde ilerlemektedir.

 • Bir MoEP gönüllü adayı önce “MoEP Gönüllüğü Kursunu” tamamlar ve bu kursun bitirme sertifikası ile gönüllü başvurusu yapar.
 • Üçüncü adımda sanal görevlere katılarak kendini analog görevler için hazırlar
 • Analog istasyon görevlerine mürettebat olarak katılma şansı elde eder.

Sanal Mars Görevi Başvuru Kriterleri

MoEP Sanal Mars Görevleri; başvuru sahibi takımların ve bireylerin eğitim ve uzmanlık alanlarına uygun olarak şekillendirilir ve takımlara atanan görevlerin araştırma odağı bu şekilde yönlendirilir.

Bu doğrultuda; temel bilimler, mühendislik, tıp, eğitim, sağlık ve daha birçok alanda öğrenci ve uzman başvuru gerçekleştirebilir. Lisans öğrencileri, lisansüstü öğrenciler, uzmanlar ve alanında profesyoneller katılım sağlayabilir.

Başvurular tek aşamalıdır. Başvuru sonrasında değerlendirmeye alındığınız size bildirilir ve ardından sonuçlandırıldığında tekrar sizinle iletişime geçilir.

Sanal görev için; sabit internet bağlantısı, kamera ve mikrofonunuz olması yeterlidir. Aktif olarak görev toplantıları sizinle bağlantı adresi ve şifresi paylaşılacak online görüşme platformunda yürütülür. Katılım için bir ücret talep edilmez.

Türk katılımcılar dışında uluslararası katılımcılar da sanal görevlerimizde bireysel ve takım olarak yer almaktadır. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda farklı kültürlerdeki bilim insanları ve lisans öğrencileri karma takımlara dahil edilmektedir. Bu durumda ortak iletişim dili olarak İngilizce kullanılmaktadır.

moep basvuru kriter sanal mars

Başvurunun Gerçekleştirilmesi

Tüm başvurular, MoEP-Sanal Mars Başvuru Formu ile alınacaktır.

Sanal Görev Başvuru Formu

Başvurular; doğrudan takım olarak ya da bireysel gerçekleştirilebilir. Takımlar en az 7 kişiden oluşmalıdır. MoEP; takım başvurularına öncelik tanır ve öncelikle gelen takımlar Sanal Mars takviminde uygun aralıkta göreve alınır.

Takım Başvurularında Mürettebat;

 • Takım kod isimlerini belirlemeli,
 • Takım logolarını tasarlamalı,
 • Mürettebatın rol/görev dağılımını belirlemelidir.

Takım adı ve logo seçimlerinde herkes tarafından kabul görmüş genel kurallar çerçevesinde hareket edilmeli, herhangi bir ülkeyi, düşünceyi, kişi ve/veya kurumu rencide edici içerik taşımamalıdır.

Rol ve Görevler Hakkında Kriterler

 • 1 Mürettebat görev komutanı,
 • 1 Mürettebat CAPCOM subayı,
 • 1 Mürettebat iletişim subayı,
 • 1 Mürettebat güvenlik subayı,
 • 1 Mürettebat da araştırma/laboratuvar sorumlusu olarak atanmalıdır.

Burada; 5 zorunlu rol dışında ilgili takımın uzmanlık alanına uygun olarak seçebileceği diğer roller başvuru formunda liste şeklinde verilmiştir.

moep takim basvuru v moep

Bireysel başvurularda ise, başvuru sahibi kişi kendi uzmanlık ve eğitim alanını bildirerek başvurusunu tamamlar. Bireysel başvuru sahipleri, MoEP tarafından gruplandırılarak MoEP’in oluşturacağı takımlara atanır. Bu takımlarda görev unvanları MoEP tarafından mürettebata dağıtılır.

Bireysel başvurularda, takım oluşturulması için 7 ayrı başvuru bekleneceği üzere süreç daha uzun sürebilir. Değerlendirme aşamasında kişiler e-posta yoluyla bilgilendirilir.

bireysel basvuru v moep

Başvuru formunu doldururken dikkat edilmesi gerekenler;

 • Öncelikle dikkat etmeniz gereken, formu göndermeden önce girmiş olduğunuz bilgilerin doğruluğundan emin olmanız ve ulaşılabilir, aktif bir e-posta adresi ile başvuru gerçekleştirmenizdir.
 • Uluslararası katılımcılarla gerçekleştirilen bir çalışma olması gereği, form İngilizce olarak doldurulur.
 • Form içerisinde; ilk açılacak sayfadaki bilgiler tüm başvuru sahipleri tarafından doldurulmalıdır.
 • Bireysel başvuru sahipleri; ilk sayfayı doldurduktan sonra formlarını gönderebilirler.
 • Takım başvurularında ise, açılacak ikinci sayfa üzerinden devam edilmelidir.
 • İkinci sayfa kapsamında, takım ile ilgili genel bilgiler girilecektir. Bu sayfa tüm takım üyelerince doldurulmalıdır.
 • Görev unvanı olarak “Mission Commander” seçen takım üyesi, üçüncü bir sayfaya aktarılır.
 • Görev komutanı olarak, takımındaki üyeleri listelemek ve takım logosunu yüklemekle sorumludur.

Görev Planlama

MoEP-Sanal Mars Görev mürettebatı, takımına atanan görev periyodu öncesinde, göreve hazırlık amaçlı verilen 3 ayrı online eğitime katılmak zorundadır. Bunlar;

 • Mürettebat üyelerinin tanışması ve görev planlamasının aktarılması,
 • Mürettebatın uzmanlık alanına bağlı olarak ihtiyaç duyacağı spesifik teorik ve teknik bilginin aktarılması,
 • Görev raporlama sisteminin uygulamalı olarak izah edilmesidir.

Eğitimler ikişer saat sürmektedir. Eğitimler dışında, görev moderatörleri aktif şekilde mürettebat ile iletişimde kalarak mürettebatın göreve hazırlık sürecine destek olmaktadır.

Takımlar 7, 14 veya 21 günlük görev süresinden birini seçebilirler. Bu görev süreleri 7, 14 ve 21 SOL Mars gününü temsil edecektir. Görev süresi boyunca; günlük olarak mürettebat üyelerinin harcayacağı 1-3 saat arasında değişecektir. Süreye günlük SOL toplantıları ve görev raporlarının hazırlığı dahildir.

Görev Raporlama Süreci

moep sanal v mars bio

Görev süresinde, Çarşamba günleri acil durum senaryosu uygulaması gerçekleştirilir. Acil durum senaryolarının uygulandığı günler içerisinde toplantı gerçekleştirilmez ve günlük raporlama yapılmaz.

Sanal Mars Görevi sırasında, günlük olarak mürettebata görev atamaları gerçekleştirilir. Bu görevler arasında bulunan araştırma görevlerinin raporlanması özellikle merak konusu olmaktadır.

Araştırma görevlerinin amacı; belirlenen araştırma konusu üzerine gereken teorik altyapı ve planlamanın gerçekleştirilmesidir. Bu noktada, raporlar yapılacak deney tasarımları üzerine odaklanmıştır. Bu türde yapılan raporlamalar, MoEP-Analog Mars İstasyonu içerisinde uygulanmak üzere değerlendirilecek değerli çıktılar sunacaktır.

Araştırma görevlerinde mürettebattan beklenenler;

 • Bilimsel çalışma disiplini,
 • Zaman disiplini,
 • Takım içi farklı alanlardaki mürettebat ile fikir alışverişi ile çalışma ve destek alma,
 • Amaç ve sonuç odaklı bilimsel doküman üretimi,
 • Teorik bilgilerin sahada uygulanabilirliği üzerine beyin fırtınasıdır.

Sanal Mars Görevlerine Destek Olmak

Her şeyden önce bilimsel bir çalışmaya gönüllü olarak destek olduğunuzu ifade etmeniz önemli. Bunun çeşitli yöntemlerine değinecek olursak; bu tür çalışmalardan zamanında haberdar olabilmek ve bildirimleri takip edebilmeniz için sosyal medya adreslerimize abone olmanız, yayınlanmış olan gönderilere beğeni ve/veya yorum desteği sağlamanız, kendi sosyal ağlarınızda paylaşarak daha çok insana ulaşmamızı sağlamanız önemlidir.

Buradaki amaç daha fazla kalabalık bir grup oluşturmak veya öne çıkmaktan ziyade; aynı konuyu seviyeli bir şekilde konuşup tartışabileceğimiz bir çevre ve kültür oluşturmak, yeni fikirlerin filizlenmesini sağlamaktır.

moep certificate satellite

MoEP Sanal Mars Görev Serisine katkı sağlamak amacıyla özellikle, Es’hail 2/QO-100 uydusu üzerinden gerçekleştirilen günlük görev ataması ve günlük görev raporlaması mesaj ekranlarını takip eden amatör telsizciler ile radyo operatörleri takipçi sertifikası almaya hak kazanacaktır.

ticket image 3

MoEP-Sanal Mars Görevleri için ayrıca “Biniş Bileti” uygulaması oluşturulmuştur. Bu uygulama üzerinden mürettebata mesajlarını ileterek destek sağlayan tüm katılımcılar arasında çekiliş yapılarak bir şanslı kişiye hediyeler verilecektir.

Sponsorluk

MoEP-Sanal Mars Görev sponsorlarının destekleri ile MoEP-Okul Mars Üslerinin malzeme ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bu sayede okul Mars üslerinin Raspberry Pi ve/veya Arduino kartları, sensörler gibi elektronik bileşenler, kablolar, şapka, tişört vb. gibi malzemelerinin temini amaçlanmıştır. MoEP-Sanal Mars Görev Serisine destek sağlayan sponsorlar görev süresince yayınlanan yazılarda ve sosyal medya çalışmalarında logo ve isim olarak yayınlanmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir