Menu

MoEP PADSAT’24’e Katılıyor

MoEP; İHA ve Küçük Uydular için Faydalı Yükler Yıllık Sempozyumu 2024 (PADSAT’24)’da, Amatör Uydu Teknolojileri Deneği (TAMSAT) ile birlikte aynı stantta yer alacaktır.

PADSAT’24, Türk Hava Kurumu Üniversitesi (UTAA) tarafından 1-2 Temmuz 2024 tarihlerinde UTAA-Ankara’da düzenlenecektir. Sempozyum, havacılık ve uzay yüklerini tartışmak üzere akademi, hükümet ve endüstriyi bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Bilim ve araştırma takımlarımızdan MoEP adına PADSAT’24’e katılacak arkadaşlarımız aşağıda listelenmiştir.

 • Gözde Aycan – Türk Ay Misyonu- Optik Faydalı Yükler konusunda konuşmacı. (Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Uzay Mühendisliği, MoEP Kreiken HORIZON Takımı üyesi),
 • Gözde Sonay – MoEP Temsilcisi (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, MoEP Ulupınar STARLIFE Team ve MoEP Uzay Nörobilim Takımı-NEUR-PACE üyesi),
 • Orhan Açıkgöz – MoEP Temsilcisi (Kastamonu Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, MoEP Polar Astrobiyolojik Araştırma Öncü Takımı-PARV üyesi).

PADSAT’24 Genel İlgi Konuları

Sempozyumun genel ilgi alanları arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere;

 • Pasif optik sensörler,
 • Optik yüklere yönelik teknolojiler (konuşlandırılabilir optikler, dedektörler vb.),
 • IoT verileri,
 • Optik iletişim dahil iletişim yükleri,
 • Konuşlandırılabilir antenler,
 • SAR verileri,
 • LIDAR yükleri,
 • AIS verileri,
 • Navigasyon ve jeodezi yükleri (atom saatleri, ölçüm ekipmanı vb.),
 • GNSS sistemleri,
 • Uzay havası ve iyonosferik araştırma ekipmanları,
 • Diğer bilimsel yükler (uzay ortamı, plazma fiziği deneyleri vb.) ,
 • Bu yükleri destekleyen diğer yükler ve alt sistemler/teknolojiler olarak ifade edilmiştir.

PADSAT’24 Ücretlendirme

 • Yerli Katılımcılar: 500 TL
 • Yurt İçi Tam Zamanlı Öğrenci Katılımcılar: 250 TL
 • Uluslararası Katılımcılar: 20 USD
 • Uluslararası Tam Zamanlı Öğrenci Katılımcılar: 10 USD

English Below

MoEP will be sharing the same booth with the Amateur Satellite Technology Association (TAMSAT) at the Payloads for UAVs and Small Satellites Annual Symposium 2024 (PADSAT’24).

PADSAT’24 will be held by the Turkish Aeronautical Association University (UTAA) on July 1-2, 2024, at UTAA-Ankara. The symposium aims to bring together academia, government, and industry to discuss aerospace payloads.

Below is the list of our colleagues representing MoEP at PADSAT’24 from our science and research teams.

 • Gözde Aycan – Speaker on Optical Payloads for the Turkish Lunar Mission (Turkish Aeronautical Association University, Department of Astronautical Engineering , MoEP Kreiken HORIZON Team member),
 • Gözde Sonay – MoEP Representative (Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Medicine, MoEP Ulupınar STARLIFE Team and MoEP Space Neuroscience Team-NEUR-PACE member),
 • Orhan Açıkgöz – MoEP Representative (Kastamonu University, Department of Turkish Language and Literature, MoEP Polar Astrobiological Research Pioneer Team-PARV member).

PADSAT’24 General Topics of Interest

The general topics of interest for the symposium include, but are not limited to:

 • Passive optical sensors,
 • Technologies for optical payloads (deployable optics, detectors, etc.),
 • IoT data,
 • Communication payloads, including optical communication,
 • Deployable antennas,
 • SAR data,
 • LIDAR payloads,
 • AIS data,
 • Navigation and geodesy payloads (atomic clocks, measurement equipment, etc.),
 • GNSS systems,
 • Space weather and ionospheric research equipment,
 • Other scientific payloads (space environment, plasma physics experiments, etc.),
 • Other payloads and subsystems/technologies that support these payloads.

PADSAT’24 Registration Fees

 • Domestic Participants: 500 TL
 • Domestic Full-time Student Participants: 250 TL
 • International Participants: 20 USD
 • International Full-time Student Participants: 10 USD

Beğen  3
MoEP
Yazar

MoEP Yönetim (Mars on Earth Project-MoEP Management)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir