Dünyadaki Mars – Mini Mars Üssü

Dünyadaki Mars Projesi çalışmalarının öğrenciler için en küçük birimi olan “Masaüstü Mini Mars Üssü”. Resimlerde görülen tüm üniteler 50x50cm lik bir alana yerleştirilebilir. Ünitelerin 3D yazıcı formatındaki *.STL dosyalarını GITHUB bölümünden indirebilirsiniz. Üs; kablosuz olarak ana sunucuya bağlanacak şekilde planlanmıştır.

EN: “Desktop Mini Mars Base”. The smallest unit of the project for students. All units shown in the pictures can be placed in an area of ​​50×50 cm. You can download the * .STL files of the units from the GITHUB section in 3D printer format. It is planned to connect wirelessly to the main server.