Mini Mars Üssü

Mars on Earth Project’in çalışmalarının öğrenciler için en küçük birimi olan “Masaüstü Mini Mars Üssü”. Resimlerde görülen tüm üniteler 50x50cm lik bir alana yerleştirilebilir. Ünitelerin 3D yazıcı formatındaki *.STL dosyalarını GITHUB bölümünden indirebilirsiniz. Üs; kablosuz olarak ana sunucuya bağlanacak şekilde planlanmıştır.

EN: “Desktop Mini Mars Base”. The smallest unit of the project for students. All units shown in the pictures can be placed in an area of ​​50×50 cm. You can download the * .STL files of the units from the GITHUB section in 3D printer format. It is planned to connect wirelessly to the main server.