Mesajınız Zaman Kapsülünde


Teşekkürler. Mesajınız zaman kapsülüne eklenmiştir. Süre bitiminde zaman kapsülü kapanacak ve gelecekte bir gün iyi bir insan tarafından bulunması umuduyla saklanacaktır. (Your message has been added to the time capsule. At the end of the time, the time capsule will close)