Mars Meteoroloji Verileri

Aşağıdaki veriler; Mars Elysium Planitia üzerinde bulunan InSight uzay aracından günlük olarak alınan gerçek meteorolojik verileri içermektedir. InSight aracı Lockheed Martin firması tarafından üretmiş ve 26 Kasım 2018’de Mars’ın yüzeyine başarılı bir şekilde iniş yapmıştı.

Yaşanan Problemler (Temmuz 2020)

  • InSight aracının toprak sıcaklığı ve toprağın fiziki yapısını incelemek için Mars yüzeyine bıraktığı “Heat Probe” ya da diğer ismiyle “Mole”  (Köstebek)’nin toprak altına yerleştirilmesinde sorun yaşandı. Sorun toprağın gevşek yapısı nedeniyle köstebeğin istenilen derinliğe inememesiydi. Sorun InSight üzerindeki robotik kol/kepçenin itmesiyle ile bilindik şekilde çözüldü.