Mars Benzeri

Türkiye’de arazi ve toprak yapısı olarak deneysel Mars İstasyonları için kullanılabilecek yer önerisi formu.