Manevi Sahiplenilen Küçük Dostlarımız

TR: Uzay ve Mars araştırmalarımızın yanında, hayat bulduğumuz, nefes alabildiğimiz gezegenimizi korumak için de çalışıyoruz. Bunun yanında yine bu Dünyada bizimle birlikte yaşamlarını sürdüren her canlıya, bitkiye ve çevreye saygı duyuyoruz.

Geleceğimiz olan çocuklarımızda da bu konuda farkındalık yaratmak için çabalıyoruz. Aşağıda kısa bilgileri yer alan dostlarımız; Dünyadaki Mars Projesi Topluluğu – Çocuk Uzay Gücü tarafından manevi olarak sahiplenilmiştir.

Çoğu engelli bu küçük dostlarımızın ihtiyaçları için Dünyadaki Mars Projesi Topluluğu gönüllü olarak destek sağlamaktadır.

EN: In addition to our space and Mars researches, we also try to protect our planet where we can live and breathe. We respect every living creature, plant and environment that live with us in this world. We strive to raise awareness on this issue among our children, who are our future.

Our little friends whose brief information is below have been spiritually owned by the Mars on Earth Project Community-Kid’s Space Squad. We will voluntarily provide support for the needs of these little friends, many of them are disabled.


Muria

Name: Muria: 6-year-old disabled dog (hearing problems).


Işık

Name: Işık (Light) 12-year-old disabled dog (blind and deaf).


Biber

Name: Biber (Pepper): 6-year-old dog.


Pia

Name: Pia 6-year-old disabled cat (hind legs paralyzed).


Fok Mars

Name: Mars – Mediterranean monk seal.