Menu

Mars’ın kaç uydusu var?

Mars’ın uyduları Phobos ve Deimos adında 2 küçük uydu olup, bunlar Phobos ve Deimos olarak adlandırılmıştır. Uyduların nasıl oluştukları ve Mars etrafındaki yörüngeye ne zaman geçtikleri şu an için bilinmemektedir.

Beğen  
Avatar
Yazar

Mars on Earth Project (MoEP) kurucu ortağı. Proje genel tasarım ve planlama sorumlusu. TÜBİTAK / ARBİS-Araştırmacı. Amatör telsiz çağrı işareti TA2IRU. (Co-founder of the Mars on Earth Project-MoEP. Project general design and planning officer. TUBITAK / ARBIS-Researcher. The amateur radio callsign is TA2IRU.)