Menu

Mars gezegeninde HF telsiz kullanılabilir mi?

Evet, Mars gezegeninin İyonosfer tabakası hakkında bilinenler henüz çok yeni olsa da; katman ve molekül yapısı ile yüksekliği farklılık arz etmektedir. Yine de  özellikle gece şartlarında 4 MHz civarlarında HF haberleşmesine uygun olduğu bilinmektedir. Aynı şekilde yer dalgasının da teorik olarak kullanılması mümkündür.

Beğen  
Avatar
Yazar

Mars on Earth Project (MoEP) kurucu ortağı. Proje genel tasarım ve planlama sorumlusu. TÜBİTAK / ARBİS-Araştırmacı. Amatör telsiz çağrı işareti TA2IRU. (Co-founder of the Mars on Earth Project-MoEP. Project general design and planning officer. TUBITAK / ARBIS-Researcher. The amateur radio callsign is TA2IRU.)