Menu

Dünyadaki Mars Projesi nedir?

Dünyadaki Mars Projesi (Mars on Earth Project) Türkiye’de amatör Mars ve uzay araştırmaları ve analog Mars istasyonu kurmak amacıyla kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir topluluktur.

Beğen  
Avatar
Yazar

Mars on Earth Project (MoEP) kurucu ortağı. Proje genel tasarım ve planlama sorumlusu. TÜBİTAK / ARBİS-Araştırmacı. Amatör telsiz çağrı işareti TA2IRU. (Co-founder of the Mars on Earth Project-MoEP. Project general design and planning officer. TUBITAK / ARBIS-Researcher. The amateur radio callsign is TA2IRU.)