Menu

Deimos ve Phobos uydularına telsiz rölesi kurulabilir mi?

Bunu halen Dünyada radyo amatörlerinin kullanıldığı Ay’dan radyo sinyallerini yansıtma (Earth-Moon-Earth- EME) ile benzeştirebilirsiniz. Ay’ın dünyamıza 384 bin km. gibi ciddi bir uzaklığına rağmen, Phobos ve Deimos çok çok düşük mesafelerde ve Mars’a yakındır ve ileride bu sistemlerin mutlaka kurulacağını söylemek yanlış olmaz. Bu kolonist amatör telsizciler için de oldukça eğlenceli olacaktır.

Beğen  
Avatar
Yazar

Mars on Earth Project (MoEP) kurucu ortağı. Proje genel tasarım ve planlama sorumlusu. TÜBİTAK / ARBİS-Araştırmacı. Amatör telsiz çağrı işareti TA2IRU. (Co-founder of the Mars on Earth Project-MoEP. Project general design and planning officer. TUBITAK / ARBIS-Researcher. The amateur radio callsign is TA2IRU.)