Menu

Çalışmalar nerede yürütülüyor?

Çalışmalarımız Türkiye ve Finlandiya’da bulunan kurucularımız ve gönüllülerimiz ile yürütülmektedir. Kurulu yerleşke ve analog istasyonlar için yer belirleme çalışmaları devam etmektedir.

Beğen  
Avatar
Yazar

Mars on Earth Project (MoEP) kurucu ortağı. Proje genel tasarım ve planlama sorumlusu. TÜBİTAK / ARBİS-Araştırmacı. Amatör telsiz çağrı işareti TA2IRU. (Co-founder of the Mars on Earth Project-MoEP. Project general design and planning officer. TUBITAK / ARBIS-Researcher. The amateur radio callsign is TA2IRU.)