Menu

1 Mars yılı kaç Dünya yılıdır?

Mars’ın kendi etrafında ve Güneş etrafında dönüşü farklı sürelerde gerçekleşir. 1 Mars yılı 1.8809 Dünya yılıdır, Dünya zaman birimiyle tam olarak 1 yıl, 320 gün ve 18,2 saattir.

Beğen  
Avatar
Yazar

Mars on Earth Project (MoEP) kurucu ortağı. Proje genel tasarım ve planlama sorumlusu. TÜBİTAK / ARBİS-Araştırmacı. Amatör telsiz çağrı işareti TA2IRU. (Co-founder of the Mars on Earth Project-MoEP. Project general design and planning officer. TUBITAK / ARBIS-Researcher. The amateur radio callsign is TA2IRU.)