MoEP Analog Astronotları

DMP Analog Astronotları Türkiye

Uzay çalışmaları, yüksek maliyetleri dışında özellikle insanlı görevlerde birçok bilinmez riskleri de beraberinde getirmektedir.

Español

Analog çalışmalar bu riskleri minimize etmek adına, Dünya ortamında olabildiğince uzay şartlarının benzeşim yapılması/oluşturulması ve çeşitli deneylerle daha iyi bir hazırlık süreci ile astronotların hazırlanmasıdır.

Bu nedenle MoEP olarak bilgi ve tecrübe edinimi kapsamında, kendi analog istasyonumuzda görev alacak analog astronot eğitimlerine önem veriyoruz.

Nurhan KAHRAMAN - Analog AstronotMoEP Gönüllümüz ve astrobiyoloji araştırmacısı Nurhan KAHRAMAN; Habitat Marte – Brezilya Mars Araştırma İstasyonu tarafından düzenlenen “Uluslararası 75’inci Sanal Görevi“nde “Sanitasyon İstasyon Şefi” olarak yer almıştır.
MoEP Gönüllümüz ve moleküler biyolog Zeynep EŞ; Habitat Marte – Brezilya Mars Araştırma İstasyonu tarafından düzenlenen “Uluslararası 78’inci Sanal Görevi“nde yer almıştır.